Oikeita työsuhteita terveysalalle

Maa: Nepal
Kumppanit: Public Services International (PSI)
Health Professionals Organization of Nepal (HEPON)
Nepal Health Volunteers Association (NEVA)
All Nepal Women Health Volunteer Workers' Union (ANWHVWU)
Kotimaiset kumppanit: Tehy ja JHL
Kesto: 2018–2021
Hankenumero: 4612

Nepalissa 50 000 terveysalan vapaaehtoistyöntekijää tekee korvaamatonta työtä yhteisöissä Female Community Health Volunteer (FCHV) -ohjelmassa. Heidän työsuhteensa ovat epävirallisia, vaikka työnä on tuottaa säännöllisiä ja elintärkeitä julkisia terveyspalveluita.

Hankkeen tukemina joukko ammattiliittoja muodostaa yhteistoimintaelimen, jonka johdolla toteutetaan kampanjoita työn virallistamiseksi. Lisäksi kartoitetaan nykyiset työolosuhteet ja alalla toimivat liitot, joiden avulla kampanjat suunnitellaan. Pilottivuoden aikana myös tutustutaan Pakistanissa menossa olevaan vastaavaan hankkeeseen ja hyödynnetään niitä.

Pitkällä aikavälillä hanke muuttaa terveysalalla tehtävän epävirallisen työn työksi, jota tehdään oikeissa työsuhteissa.

Terveysalan vapaaehtoistyöntekijät muodostavat julkisen alan suurimman epävirallisen työntekijäryhmän Nepalissa. Naiset eivät saa palkkaa, vain joitain kulukorvauksia, ja he ovat taloudellisesti hyvin haavoittuvassa asemassa. He tekevät säännöllistä, tärkeää ja vastuullista työtä kansanterveyden edistämiseksi ilman oikean työsuhteen etuja.

Alkuvaiheessa hankkeesta hyötyvät aktiivit ja liitot. Kampanjoinnilla tavoitellaan asenteiden muuttamista oikeita työsuhteita suosiviksi, minkä seurauksena hankkeesta lopulta hyötyvät kaikki terveysalan vapaaehtoistyöntekijät ja heidän yhteisönsä.

Hankkeen toteuttavat julkisen alan työntekijöiden kansainvälisen kattojärjestön PSI:n nepalilaiset jäsenjärjestöt ja yhteistyökumppanit.

Jaa tämä artikkeli

Työmaana maailma

Epäinhimilliset työolot, riittämätön palkka ja lapsityö ovat edelleen arkipäivää monessa maassa. SASK parantaa työtä tekevien asemaa maailmalla. Katso kartasta, missä kaikkialla SASKin hankkeilla muutetaan maailmaa.