Kotiapulaisten oikeudet ja järjestäytyminen Indonesiassa

Maa: Indonesia
Kumppanit: International Domestic Workers’ Federation (IDWF)
National Network on Advocacy for Domestic Workers (JALAPRT)
Kotimaiset kumppanit: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Akavan Erityisalat ja Tieteentekijöiden liitto
Kesto: 2017 (pilottijakso 2016)
Hankenumero: 4026

Hankkeessa tuetaan Indonesian kotiapulaisten järjestäytymistä, johtajakoulutusta sekä vaikuttamistyötä ILO 189 -sopimuksen ratifioimiseksi. Toiminta-alueita ovat Jakarta ja Yogyakarta, missä paikallisella hankekumppanilla on jo jäsenpohjaa. Koulutus keskittyy kotiapulaisten perusoikeuksiin, tasa-arvokysymyksiin, järjestäytymisen edistämiseen, neuvottelutaitoihin sekä vaikuttamistyöhön.

Pilottihankkeessa vuonna 2016 tehtiin peruskartoitus indonesialaisten kotitaloustyötä tekevien siirtolaisten tilanteesta lähialueen maissa, jotta kotiapulaisten kansainvälinen liitto IDWF voi tehdä suunnitelmia heidän asemansa edistämiseksi.

Indonesiassa kotiapulaisten tilanne on hyvin vaikea, sillä maa ei ole ratifioinut ILOn yleissopimusta 189 ja kansallinen lainsäädäntö ei tue, tunnusta tai suojele kotitaloustyöntekijöitä ollenkaan. Maassa on arvioitu olevan yli 10 miljoonaa alan työntekijää ja maan rajojen ulkopuolella yli 6 miljoonaa kotitaloustyötä tekevää indonesialaista siirtolaista. Kotiapulaisten perusoikeuksien puolustaminen ja järjestäytyminen aloitetaan hyvin perusasioista.

Hankkeen tuloksena odotetaan, että kahdella kohdealueella kotiapulaisten järjestäytyminen etenee ja saavutetaan noin 200 uutta jäsentä vuodessa. Koulutuksen ansiosta kansallisella tasolla noin 20 ja paikallisella tasolla noin 60 naista saa käytännön työkaluja järjestäytymis- ja vaikuttamistyöhön. Hankkeen odotetaan myös tuovan näkyvyyttä kotiapulaisten oikeuksille Indonesiassa.

Hankkeesta hyötyvät paikalliset kotiapulaisten ammattiliitot ja heidän jäsenensä hankkeen kohdealueilla.

Hankkeen kumppanit ovat kansainvälinen kotiapulaisten kattojärjestö IDWF sekä sen indonesialainen jäsenjärjestö JALAPRT, joka toimii paikallisten kotiapulaisten ammattiliittojen kattojärjestönä.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.