Kotiapulaisten oikeudet ja järjestäytyminen Filippiineillä

Maa: Filippiinit
Kumppani: Labour Education and Research Network (LEARN)
United Domestic Workers of the Philippines (UNITED)
Kotimaiset kumppanit: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Akavan Erityisalat ja Tieteentekijöiden liitto
Kesto: 2016–2017
Hankenumero: 4025

Hankkeessa vahvistetaan Filippiineillä vuonna 2015 perustetun kotiapulaisten järjestön UNITEDin asemaa ammattiliittona sekä sen järjestäytymistä, koulutusta ja vaikuttamistyötä. Vaikuttamistyöllä pyritään tehostamaan kotiapulaisten oikeuksien kannalta keskeisen lainsäädännön toteutumista kunta- ja kylätasolla sekä saamaan tukea kollektiiviseen neuvottelutoimintaan yhteistyössä paikallistason viranomaisten kanssa. Vuonna 2016 SASKin tuki ohjautuu kahteen kaupunkiin: Parañaque Cityyn Manilan metropolialueella sekä Zamboanga Cityyn maan eteläosassa Mindanaossa. Vuonna 2017 yhteistyömalleja sovelletaan laajemmin UNITEDin työssä.

Filippiinit on ratifioinut ILOn yleissopimuksen 189, ja maassa on kansallinen laki kotitaloustyöntekijöiden oikeuksista (Batas Kasambahay). Filippiineillä on 2,08 miljoonaa kotiapulaista, joista vain noin 2 % kuuluu sosiaaliturvan piiriin. Paikallishallinnolla on keskeinen rooli työntekijöiden rekisteröinnissä osaksi sosiaaliturvaa. Kotiapulaisten perusoikeudet ja ay-toiminta Filippiineillä ovat vielä hyvin alkutaipaleella, joten yhteistyö alkaa perusrakenteiden ja tietoisuuden kasvattamisesta.

Pilottihankkeen aikana tavoitteena on, että kotiapulaiset hankealueilla tuntevat oikeutensa työntekijöinä ja saavat paikallisen sosiaaliturvan. Lisäksi tavoitellaan UNITEDin paikallisosastojen kehittymistä aktiivisiksi ja relevanteiksi toimijoiksi sekä uusien kotiapulaisten liittymistä mukaan järjestöihin. Vaikuttamistyössä tavoitteena on, että UNITEDin paikallisosastot onnistuvat vaikuttamaan paikallishallintoon kansallisen kotitaloustyöläisten lainsäädännön implementoimiseksi.

Yhteistyökumppanina hankkeessa on kansallinen ay-liikkeen koulutus- ja tutkimuskeskus LEARN (Labor Education and Research Network), joka on ollut avainasemassa UNITEDin toiminnan kehittämisessä ja tukemisessa.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.