Työelämän tutkimus Mosambikissa

Maa: Mosambik
Kumppani: OTM-CS
Kotimaiset kumppanit: SAK, STTK, AKT, Insinööriliitto, JHL, PAM, Pro, Paperiliitto, Rakennusliitto, SEL ja Teollisuusliitto
Kesto: 2018–2021
Hankenumero: 2020

Uusi hankekuvaus tulossa

Tutkimushankkeessa paneudutaan Mosambikin eläkejärjestelmän kehittämisprosessiin, kollektiivisen neuvottelutoiminnan laatua mittaavien indikaattorien kehittämiseen, monikansallisen Rio Tinto
-kaivosyrityksen verovapaaseen toimintaan ja infrastruktuurihankkeiden vaikutuksiin työmarkkinoihin. Hanke edistää ammattiliittojen ja päättäjien tiedonsaantia ja analyyttistä kapasiteettia tutkimuksen keinoin.

OTM-CS on keskusjärjestö ja perinteisesti keskittynyt ammattiyhdistystoiminnan perusasioihin, kuten työelämän perusoikeuksien toteutumisen edistämiseen ja minimipalkkatason määrittämiseen. Ay-liikkeen toiminta ja rooli ovat usein epäselvä tai koetaan vanhanaikaiseksi tai hierarkiseksi. Tällä hankkeella OTM-CS haluaa muuttaa vanhentuneita käsityksiä ja mielikuvia ay-liikkeestä ja nostaa profiiliaan työntekijöiden edunvalvojana.

Keskusjärjestö uskoo tutkimushankkeen vahvistavan näkyvyyttään ja proaktiivisuuttaan. Se pyrkii olemaan järjestö, jota mosambikilaiset, erityisesti työntekijät ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat arvostavat. Järjestö toivoo myös, että ay-liikkeeseen saadaan laajemminkin uudempaa dynamiikkaa, joka houkuttelee uusia jäseniä liittoihin, ja erityisesti nuoria ja naisia. Näin ay-liike saavuttaa lisää neuvottelu- ja vaikuttamiskapasiteettia sekä lisää taloudellista kestävyyttä.

Hanke hyödyttää kansallista ay-liikettä sekä kansainvälisiä sektorikohtaisia liittoja. Tutkimustulosten odotetaan hyödyttävän laajalti myös kansainvälisiä ay-liikkeen tukijajärjestöjä sekä työnantajia ja kansalaisia Mosambikissa.

Tutkimushankkeen toteuttaa ammatillinen keskusjärjestö OTM-CS.

Jaa tämä artikkeli

Työmaana maailma

Epäinhimilliset työolot, riittämätön palkka ja lapsityö ovat edelleen arkipäivää monessa maassa. SASK parantaa työtä tekevien asemaa maailmalla. Katso kartasta, missä kaikkialla SASKin hankkeilla muutetaan maailmaa.