Ihmisarvoinen työ ja viinirypäleiden arvoketju

Maat: Brasilia, Etelä-Afrikka ja Intia
Kumppanit: Merja Pentikäinen, Opiniojuris Oy, Observatorio Social (Brasilia), Labour Research Service (Etelä-Afrikka), Praxis (Intia), Kesko Oyj
Kesto: 2015–2017
Hankenumero: 6501

Hankkeessa tutkitaan Keskon kanssa yhteistyössä sen Pirkka-rypäleiden arvoketjua. Tutkimuksen kohteina on työn osuuden muodostus tuotteen arvonmuodostuksessa sekä Keskon ihmisarvoista työtä koskevien vastuullisuusperiaatteiden toteutuminen tuotteen alkuperämaissa ja hankintaketjun eri portaissa.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden vuoksi yritykset ovat vastuussa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Niiden on myös vältettävä aiheuttamasta omalla toiminnallaan ihmisoikeusloukkauksia tai myötävaikuttamasta niihin. Tutkimuksen avulla selvitetään vähittäiskaupan avaintuotteen (viinirypäle) arvoketjun dynamiikkaa sekä sen arvoketjun työoloja ja vastuullisuutta.

Hankkeen avulla pystytään myös vahvistamaan hankintaketjun eri ammattiliittoja ja parantamaan niiden neuvotteluasemaa. Tutkimuksen myötä Kesko saa lisätietoa hankintaketjunsa toimivuudesta ja läpinäkyvyydestä. SASK puolestaan kehittää ymmärrystään tuotantoketjussa tapahtuvaa arvonmuodostuksesta sekä Keskon hankintakäytäntöjen vastuullisuudesta YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden näkökulmasta.

Tutkimushanke toteutetaan kolmen ay-liikettä lähellä olevien tutkimuslaitoksen sekä Suomen johtavan kansainväliseen oikeuteen ja erityisesti YK:n ohjaaviin periaatteisiin perehtyneen juristin kanssa.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.