Vahvat liitot ja laadukkaat julkiset palvelut terveydenhuollossa

Maa: Filippiinit
Kumppani: Public Services International (PSI)
Kotimainen kumppani: Tehy
Kesto: 2015–2017
Hankenumero: 4611

Hankkeessa koulutetaan terveydenhuoltoalan työntekijöitä ihmisarvoisen työn periaatteista ja käytännöistä sekä ihmisarvoisten työolojen vaikutuksesta julkisen terveydenhuollon laatuun ja saatavuuteen. Lisäksi luodaan terveydenhuoltoalalla toimivien organisaatioiden verkosto sekä tuetaan liittoja jäsenhankinnassa, jotta ne saavat eväitä vaikuttaa maan lainsäädäntöön  ja kampanjoida yksityistämistä vastaan.

Julkisten terveyspalvelujen alasajoon tähtäävä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus yhdistettynä liittojen suhteelliseen heikkouteen on uhka työntekijöiden asemalle ja liittojen mahdollisuuksille toimia tehokkaina edunvalvojina. Vahvistamalla alan ammattiliittoja hanke pyrkii vaikuttamaan sekä työehtojen kohtuullisuuteen että palvelutarjonnan varmistamiseen kansalaisille.

Hankkeessa toteutetaan ammattiliittojen kampanja työn prekarisoitumista, yksityistämistä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusohjelmaa vastaan. Lisäksi edistetään julkisen terveydenhuollon budjetin kasvattamista vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin. Terveydenhuoltoalan liittojen kampanja, joka tehdään yhteistyössä keskusjärjestöjen sekä muiden ay-liikkeen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa laadukkaiden julkisten palvelujen puolesta, tuottaa tulosta.

Hankkeen tuloksena liittojen jäsenmäärä kasvaa vähintään 10 prosenttia, ja kaikki maksavat jäsenmaksunsa. Liittojen taloudellinen itsenäisyys kasvaa vähintään 10 prosenttia. Vähintään seitsemän uutta liittoa liittyy PSI:n jäseniksi. 

Hankkeesta hyötyvät filippiiniläiset terveydenhuollon työntekijät ja terveyspalveluja käyttävät kansalaiset.

Hankkeen toteuttaa julkisen alan kansainvälinen liitto Public Services International (PSI) ja sen filippiiniläiset jäsenliitot Alliance of Filipino Workers (AFW), Confederation of Independent Unions in the Public Sector (CIU), Philippines Government Employees Association (PGEA), Public Services Labor independent Confederation (PSLINK) ja Philippine Nurses Association (PNA).

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.