Siirtotyöläisten aseman parantaminen vaikutustyöllä Intiassa ja Nepalissa

Maat: Intia ja Nepal
Kumppanit: Building and Woodworker’s International BWI ja sen kuusi jäsenjärjestöä Intiassa (RWO, UNIFRONT, TKTMS, KKNTC, PMLU ja BNKMU) ja kaksi jäsenjärjestöä Nepalissa (CAWUN ja CUPPEC)
Kotimainen kumppani: Rakennusliitto
Kesto: 2015–2017
Hankenumero: 4110

Hankkeessa käynnistetään ammattiliitoista, ministeriöistä, työnantajista ja välitysfirmoista koostuva toimintaryhmä, jonka kautta kehitetään siirtotyötä säätelevää normistoa osavaltiotasolla ja kansallisella tasolla Intiassa sekä Nepalissa. Ammattiliitot saavat koulutusta vaikuttamistyöhön, ja samalla pyritään vaikuttamaan ohjaaviin lakeihin. Kahdenväliset maasopimukset tutkitaan, ja kehitetään niitä tutkimuksen tulosten perusteella. Toimintaryhmä kokoontuu säännöllisesti yhteisten kantojen muodostamiseksi ja vaikuttaakseen päätöksentekijöihin.

Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä siirtotyöläisten järjestäytymistä. Työhön liittyy läheisesti siirtotyöläisten valistaminen ay-oikeuksista. Maasta toiseen siirtyvät työntekijät koulutetaan lähtöä edeltävinä viikkoina vastaanottamaan kohdemaan haasteet ja toiminaan oikein työelämän ongelmien noustessa esiin. Liitot saavat johtamiskoulutusta ja kouluttajien koulutusta sekä tukea kiistatilanteiden ratkaisuissa. Lisäksi teetetään tutkimus palkkakäytännöistä.

Rakennusalan liittojen kattojärjestö BWI jäsenjärjestöineen pyrkii turvaamaan siirtotyöläisten aseman siirtotyön määrän jatkuvasti kasvaessa. Epäeettisesti ja osin laittomasti toimivat välitysfirmat pyritään saamaan noudattamaan sovittuja pelisääntöjä. Pelisääntöjä myös tarkennetaan ja kehitetään. Tavoitteena ovat turvalliset siirtotyömarkkinat.

Hanke alkaa koulutuksien järjestämisellä. Toimintaryhmän työn odotetaan käynnistyvän jo ensimmäisen vuoden aikana. Erityisesti rekrytointia ohjaavaa normistoa halutaan kehittää, jotta välitysfirmat saadaan toimimaan eettisesti ja laillisesti. Ainakin yksi epäeettisesti toimiva välitysfirma saatetaan edesvastuuseen. Toisaalla siirtotyöhön lähteviä valistetaan massoittain ay-tietoisiksi ja lisätään johtamiseen (30 uutta johtajaa) ja kouluttajien koulutukseen tähtäävää toimintaa. Lisäksi toteutetaan jäsenhankintakampanjoita, joissa tavoitellaan 10 500 uutta jäsentä.

Hankkeesta hyötyvät pitkällä aikavälillä erityisesti uudet siirtotyöhön lähtevät työläiset ja toissijaisesti BWI ja sen jäsenjärjestöt, ensisijaisesti koulutuksen ja kasvavien jäsenmäärien kautta.

Hankkeen toteuttavat BWI ja sen kahdeksan jäsenjärjestöä Nepalissa (2) ja Intiassa (6). BWI:llä on paljon kokemusta rakennussektorin siirtotyön luonteesta.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.