Siirtotyöläisten ihmisoikeuksien parantaminen

Maat: Nepal ja Intia
Kumppanit: Building and Woodworker’s International BWI ja sen kuusi jäsenjärjestöä Intiassa (RWO, UNIFRONT, TKTMS, KKNTC, PMLU ja BNKMU) ja kaksi jäsenjärjestöä Nepalissa (CAWUN ja CUPPEC)
Kotimainen kumppani: Rakennusliitto
Kesto: 2018–2021
Hankenumero: 4113

Hankkeessa kehitetään siirtotyötä säätelevää normistoa ammattiliitoista, ministeriöistä, työnantajista ja välitysfirmoista koostuvan toimintaryhmän kautta osavaltiotasolla ja kansallisella tasolla. Ammattiliitot saavat koulutusta vaikuttamistyöhön, ja samalla pyritään vaikuttamaan ohjaaviin lakeihin. Kahdenväliset maasopimukset tutkitaan, ja kehitetään niitä tutkimuksen tulosten perusteella. Toimintaryhmä kokoontuu säännöllisesti yhteisten kantojen muodostamiseksi ja vaikuttaakseen päätöksentekijöihin.

Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä siirtotyöläisten järjestäytymistä. Työhön liittyy läheisesti siirtotyöläisten valistaminen ay-oikeuksista. Maasta toiseen siirtyvät työntekijät koulutetaan lähtöä edeltävinä viikkoina vastaanottamaan kohdemaan haasteet ja toiminaan oikein työelämän ongelmien noustessa esiin. Liitot saavat johtamiskoulutusta ja kouluttajien koulutusta sekä tukea kiistatilanteiden ratkaisuissa. Lisäksi teetetään tutkimus palkkakäytännöistä.

Rakennusalan liittojen kattojärjestö BWI jäsenjärjestöineen pyrkii turvaamaan siirtotyöläisten aseman siirtotyön määrän jatkuvasti kasvaessa. Epäeettisesti ja osin laittomasti toimivat välitysfirmat pyritään saamaan noudattamaan sovittuja pelisääntöjä. Pelisääntöjä myös tarkennetaan ja kehitetään. Tavoitteena ovat turvalliset siirtotyömarkkinat.

Hanke alkaa koulutuksien järjestämisellä. Toimintaryhmän työn odotetaan käynnistyvän jo ensimmäisen vuoden aikana. Erityisesti rekrytointia ohjaavaa normistoa halutaan kehittää, jotta välitysfirmat saadaan toimimaan eettisesti ja laillisesti. Ainakin yksi epäeettisesti toimiva välitysfirma saatetaan edesvastuuseen. Toisaalla siirtotyöhön lähteviä valistetaan massoittain ay-tietoisiksi ja lisätään johtamiseen (30 uutta johtajaa) ja kouluttajien koulutukseen tähtäävää toimintaa. Lisäksi toteutetaan jäsenhankintakampanjoita, joissa tavoitellaan 10 500 uutta jäsentä.

Hankkeesta hyötyvät pitkällä aikavälillä erityisesti uudet siirtotyöhön lähtevät työläiset ja toissijaisesti BWI ja sen jäsenjärjestöt, ensisijaisesti koulutuksen ja kasvavien jäsenmäärien kautta.

Hankkeen toteuttavat BWI ja sen kahdeksan jäsenjärjestöä Nepalissa (2) ja Intiassa (6). BWI:llä on paljon kokemusta rakennussektorin siirtotyön luonteesta.

Jaa tämä artikkeli

Työmaana maailma

Epäinhimilliset työolot, riittämätön palkka ja lapsityö ovat edelleen arkipäivää monessa maassa. SASK parantaa työtä tekevien asemaa maailmalla. Katso kartasta, missä kaikkialla SASKin hankkeilla muutetaan maailmaa.