Strateginen kampanjointi julkisen alan ay-oikeuksien puolesta

Maat: El Salvador ja Guatemala
Kumppanit: Public Services International PSI ja sen 11 jäsenliittoa 
Kotimainen kumppani: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Palkansaajajärjestö Pardia
Kesto: 2017 (2014–2016)
Hankenumero: 3612 (ent. 3611)

Hankkeessa vahvistetaan julkisen sektorin ammattiliittojen edunvalvontakapasiteettia ja vaikuttamistyötä ILO:n sopimusten 151 ja 154 ratifioimiseksi El Salvadorissa ja Guatemalassa.

Julkisen alan työntekijöiden oikeutta järjestäytyä ja neuvotella rikotaan monin eri tavoin. Julkisen alan työehtosopimusneuvottelu on sallittu vain muutamilla julkisen hallinnon aloilla. El Salvadorissa julkisen alan työntekijöistä vain tietyt työntekijäryhmät (yleensä suorittavan työn tekijät) saavat liittyä ammattiliittoon, muilta se on kielletty.

Hanke vahvistaa julkisen alan liittoja ja niiden vaikuttamiskapasiteettia, jotta ne voivat tehokkaasti vaikuttaa ILO:n sopimusten 151 ja 154 ratifioimisen puolesta. Ratifiointi vahvistaisi julkisen sektorin työntekijöiden oikeuksia ja antaisi liitoille tärkeän työkalun edunvalvontaan.

Hankkeen hyödynsaajia ovat julkisen alan työntekijöiden ammattiliitot mm. terveyssektorilla. Jos sopimukset 151 ja 154 onnistutaan ratifioimaan Guatemalassa ja El Salvadorissa, niistä hyötyvät lopulta kaikki julkisen alan työntekijät.

Hankkeen toteuttaa Public Services International (PSI) yhdessä 11 jäsenjärjestönsä kanssa.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.