Ammattiyhdistysoikeudet Keski-Amerikassa

Maat: El Salvador ja Nicaragua
Kumppanit: Public Services International PSI ja sen 8 jäsenliittoa 
Kotimainen kumppani: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Kesto: 2017 (2015–2016)
Hankenumero: 3611

Hankkeessa vahvistetaan julkisen sektorin ammattiliittojen edunvalvontakapasiteettia ja vaikuttamistyötä ILOn sopimusten 151 ja 154 ratifioimiseksi El Salvadorissa ja Nicaraguassa.

Julkisen alan työntekijöiden oikeutta järjestäytyä ja neuvotella rikotaan monin eri tavoin. Neuvottelu työehtosopimuksista on sallittu vain muutamilla julkisen hallinnon aloilla. Nicaraguassa hallitus pyrkii tukemaan vain sille myönteisiä ammattiliittoja. El Salvadorissa vain tietyt julkisen alan työntekijäryhmät (yleensä suorittavan työn tekijät) saavat liittyä ammattiliittoon, muilta se on kielletty.

Hanke vahvistaa julkisen alan liittoja ja niiden vaikuttamiskapasiteettia, jotta ne voivat tehokkaasti vaikuttaa ILOn sopimusten 151 ja 154 ratifioimisen puolesta. Ratifiointi vahvistaisi julkisen sektorin työntekijöiden oikeuksia ja antaisi liitoille tärkeän työkalun.

Hankkeen päättyessä julkisen sektorin liittojen kapasiteetti on parantunut ja ne kykenevät paremmin valvomaan jäsentensä etuja. Naisten ja nuorten osallistuminen päätöksentekoon liitoissa on vahvistunut. Liittojen yhteistyö muiden alan toimijoiden (ILO, ITUC/TUCA-maiden keskusjärjestöt) kanssa on tehokkaampaa ja fokusoidumpaa.

Hankkeesta hyötyvät julkisen alan työntekijöiden ammattiliitot muun muassa terveyssektorilla. Jos sopimukset 151 ja 154 onnistutaan ratifioimaan Nicaraguassa ja El Salvadorissa, niistä hyötyvät kaikki julkisen alan työntekijät.

Hankkeen toteuttaa julkisen sektorin ammattiliittojen kattojärjestö Public Services International (PSI) yhdessä kahdeksan jäsenjärjestönsä kanssa.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.