Edunvalvonta ja julkisen alan ammattiliiton vahvistaminen

Maat: Namibia
Kumppanit: Public Services International PSI ja Namibian Public Workers Union NAPWU
Kotimainen kumppani: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Kesto: 2015–2017 (suunnittelujakso 2014)
Hankenumero: 2607

Hankkeessa vahvistetaan julkisen alan ammattiliittoa, jotta se kykenee vastaamaan Namibian hallituksen liberaalin talouspolitiikan aiheuttamiin työelämän oikeuksien heikentymisiin julkisella sektorilla. Lisäksi kehitetään liiton luottamusmiesten kapasiteettia ratkoa työntekijöiden ongelmia.

Julkisen sektorin uudelleenjärjestely ja Namibian hallituksen liberaali talouspolitiikka ovat kiihdyttäneet työehtojen heikentymistä julkisella sektorilla muun muassa vuokratyön käytön ja töiden ulkoistamisen kautta. Julkisen alan ammattiliiton NAPWUn vaikuttamismahdollisuudet tässä prosessissa ovat olleet vähäiset.

Ammattiliiton uskottavuutta heikentää myös luottamusmiesten heikko kapasiteetti puolustaa työntekijöitä ja valvoa heidän etujaan työpaikkatasolla. Hankkeen avulla vahvistetaan liittoa ja sen kykyä vaikuttaa julkisten palvelujen järjestämiseen ja työntekijöiden edunvalvontaan.

Hankkeen tuloksena liiton 60 luottamusmiestä saa erinomaiset perustiedot luottamusmiehen tehtävistä ja ongelmien ratkomisesta. Liiton jäsenmäärä kasvaa viisi prosenttia ja suuri osa työntekijöiden ongelmista kyetään ratkaisemaan työpaikkatasolla. Lisäksi liitto on laatinut selvityksen julkisen sektorin muutoksista ja sen vaikutuksista työntekijöihin sekä esityksen vaihtoehtoisista malleista muutoksille ja strategian niiden toteuttamiseksi.

Hankkeesta hyötyvät julkisen alan työntekijät, erityisesti NAPWUn jäsenet.

Hankkeen toteuttaa Namibian julkisen alan liitto NAPWU yhdessä julkisen alan työntekijöiden globaalin ammattiliiton PSI:n kanssa.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.