Vahva ja omavarainen ammattiliitto ASPEK

Maat: Indonesia
Kumppanit: Uni Global Union ja sen indonesialainen jäsenjärjestö ASPEK
Kotimainen kumppani: Palvelualojen ammattiliitto PAM
Kesto: 2015–2017 (edelliset kaudet 2009–2014)
Hankenumero: 4703

Hankkeen keskeinen toiminto on järjestäytymisen vahvistaminen ASPEKin tärkeimmillä palvelualojen sektoreilla. Erityisesti pyritään saamaan naisia ja nuoria mukaan ay-toimintaan. Koulutuksella ja kampanjoinnilla kasvatetaan tietoisuutta jäsenmaksujen keräämisen, työnantajan suoraperinnän ja prosenttipohjaisen jäsenmaksun tärkeydestä. Uudempana elementtinä koulutukseen tulee mukaan neuvottelutaidot sekä ASPEKin paikallisen, alueellisen, sektorikohtaisen ja kansallisen tason vaikuttamistyön johtaminen ja kehittäminen.

ASPEKin haasteita ovat edelleen heikko joukkovoima, rakenteellinen hajanaisuus sekä taloudellinen itsenäisyys. Niitä kehittämällä  pystytään tehokkaammin vastaamaan työelämän kiristyviin oloihin. Pitkän tähtäyksen tavoitteena on, että ASPEK kasvaa vahvaksi ja omavaraiseksi ammattiliitoksi, joka kykenee tehokkaasti edistämään jäsenistönsä etuja niin paikallisesti, alueellisesti, sektorikohtaisesti kuin kansallisestikin.

Hankekauden tuloksena odotetaan kuuden uuden sektorirakenteen perustamista, yhdeksän alueellisen rakenteen perustamista/vahvistamista ja kahdentoista uuden jäsenliiton liittymistä ASPEKiin. Lisäksi odotetaan naisten vahvempaa osallistumista erityisesti ASPEKin kansalliseen päätöksentekoon, prosenttipohjaisen ja jäsenmaksuperinnän kattavuuden vahvistamista, uusien työehtosopimusten allekirjoittamista sekä kolmen sektorin kehitystä kolmikantaisessa sosiaalidialogissa.

Hankkeen hyödynsaajia ovat Indonesian palvelualojen järjestäytymättömät työntekijät sekä ASPEKin ja sen jäsenliittojen johto ja aktiivit, erityisesti nuoret ja naiset.

Hankekumppanit ovat palvelualojen kansainvälinen kattojärjestö UNI Global Union ja sen indonesialainen jäsenjärjestö ASPEK.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.