Metalli- ja kaivossektorin järjestäytyminen Indonesiassa

Maat: Indonesia
Kumppanit: IndustriALL Global Union ja sen jäsenjärjestöt metalli- ja kaivosalalla: FSPMI ja LOMENIK (metalli) sekä KEP, CEMWU ja FPE (kaivos)
Kotimaiset kumppanit: Metallityöväen Liitto ja Ammattiliitto Pro
Kesto: 2015–2017 (ed. metallisektorin hanke: 2012–2014)
Hankenumero: 4357

Metallialan liitot ovat olleet Indonesiassa edelläkävijöitä vahvemman järjestäytymiskulttuurin luomisessa. Tässä hankkeessa osaamista laajennetaan myös kaivosalalle. Työoloja ja -oikeuksia parannetaan järjestäytymisen, koulutuksen, kampanjoinnin ja poliittisen vaikuttamisen avulla. Hankkeessa vaikutetaan työturvallisuutta edistävän ILOn yleissopimuksen 176 ratifiointiin sekä parannetaan työntekijöiden oikeuksia äitiysvapaisiin (ILOn sopimus 183).

Indonesiassa metalli- ja kaivosteollisuus on merkittävä toimiala ja talouden yksi strateginen kulmakivi. Maan suurten luonnonvarojen ja kansainvälisiä investointeja houkuttelevan ilmapiirin odotetaan kasvattavan alojen työllisyyttä edelleen. Nopeasti kasvavilla aloilla ei kuitenkaan synny kunnon työpaikkoja ay-liikkeen näkökulmasta. Töiden ulkoistamiset, vuokratyövoiman käyttö ja valtionhallinnon ay-vastainen työvoimapolitiikka aiheuttavat vakavia ongelmia.

Indonesian ay-liikkeen keskeisiä ongelmia ovat alhainen järjestäytymisaste, hajanaisuus, alhainen jäsenmaksukertymä sekä työntekijöiden alhaiset palkat. Työehtosopimukset ovat heikkoja erityisesti monikansallisten yritysten piirissä sekä naisten ja miesten tasa-arvoisten oikeuksien turvaamisessa. Ammattiyhdistysliike on viime vuosina onnistunut saavuttamaan muun muassa merkittäviä sosiaaliturvaan ja minipalkkaan liittyviä uudistuksia, mutta uudistusten edistäminen vaatii jatkuvaa työtä.

Hankkeen tuloksena liittoihin odotetaan liittyvän 15 000 uutta maksavaa jäsentä. Lisäksi perustetaan uusia yritystason liittoja. Liitoilla on tehokkaat jäsenhankintastrategiat ja erityinen fokus naisten ja nuorten järjestäytymisen vahvistamiseen. Työehtosopimusten määrä, laatu ja kattavuus paranevat, ja liitoissa on neuvotteluosaamista myös tasa-arvokysymyksissä. Naisten osallistuminen vahvistuu kaikilla tasoilla.

Hankkeesta hyötyvät metalli- ja kaivosalan liitot, niiden jäsenet ja alan järjestäytymättömät työntekijät.

Hankkeen toteuttavat teollisuusalojen kansainvälinen ammattiliitto IndustriALL ja sen viisi jäsenjärjestöä Indonesiassa. Kaksi jäsenjärjestöä (FSPMI ja LOMENIK) ovat metallisektorilta, ja niiden kanssa SASK on toteuttanut järjestäytymishanketta vuosina 2012–2014. Vuodesta 2015 yhteistyö laajeni käsittämään myös IndustriALLin kaivosalan liitot (KEP, CEMWU ja FPE). Liitot edustavat kolmea eri keskusjärjestöä, joten hankkeen pohjustama yhteistyö vahvistaa myös niiden välistä yhteistyötä.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.