Mosambikin teollisuusliittojen kehitys

Maa: Mosambik
Kumppanit: IndustriALL Global Union ja Mosambikin teollisuusliitot SINTIME, SINTIQUIAF, SINTICIM 
Kotimaiset kumppanit: Ammattiliitto Pro, Insinööriliitto, Metalliliitto ja TEAM
Kesto: 2015–2018
Hankenumero: 2356

Hanke vahvistaa teollisuusalojen ammattiliittoja Mosambikissa kouluttamalla 700 ihmistä jäsenhankinta- ja neuvottelutaidoissa sekä työlainsäädännössä. Tarkoitus on löytää tapoja käyttää hyväksi olemassa olevaa lainsäädäntöä ja valvontajärjestelmiä ihmisarvoisten työolojen edistämisessä.

Työsuhteet Mosambikin teollisuusaloilla muuttuvat kaiken aikaa epävarmemmiksi ja pirstaleisemmiksi. Ainoastaan vahvempien liittojen neuvottelu- ja vaikuttamistoiminta voi estää työntekijöiden olojen heikkenemistä entisestään.

Tavoitteena on, että kunkin mukana olevan liiton jäsenmäärä kasvaa 15 %. Erityisesti nuorten ja prekaareissa työsuhteissa elävien jäsenten osallistumista liittojen toimintaan rohkaistaan.

Liittoja koulutetaan neuvottelemaan uusia ja parempia yrityskohtaisia työehtosopimuksia, kiinnittäen erityisesti huomiota nuorten ja naispuolisten työntekijöiden asemaan.

Tällä hetkellä Mosambikin teollisuusliittojen edustamilla toimialoilla on virallisissa töissä noin 50 000 henkilöä, mutta määrä kasvaa tasaisesti uusien investointien myötä. Hankkeen tuloksena näiden ihmisten työehdot paranevat.

Hankkeesta hyötyvät teollisuusalojen työntekijät ja heidän entistä vahvemmat ja kyvykkäämmät liittonsa.

Hanke toteutetaan teollisuusalojen kansainvälisen järjestön IndustriALLin ja sen kaikkien kolmen mosambikilaisen jäsenliiton kanssa.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.