Tekstiilialan liittojen ja järjestäytymisen vahvistaminen

Maat: Pakistan
Kumppanit: Labour Education Foundation LEF; Progressive Home Based Workers Federation (PHBWF); Textile, Powerloom and Garment Workers Federation sekä Union Aid Abroad APHEDA
Kotimainen kumppani: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto
Kesto: 2017 (2010–2016)
Hankenumero: 4013

Hankkeen viimeisessä vaiheessa jatketaan kahden federaation vahvistamista jäsenmäärien kasvattamisella, liittojen yhdistymisten kautta ja koulutusohjelman avulla. Federaatiot jatkavat yhteistyön tekemistä ja maksimoivat työntekijöiden edustusvoimansa, ja kykenevät ajamaan työlainsäädännön parempaa toteuttamista käytännössä. Kotona työtätekevien liitto edistää systemaattisesti tasa-arvo ja naisten asioita ammattiliittotoiminnassa, ja tämä tulee johtamaan suurempaan naisten osuuteen liittojen johtopaikoille. Päätoiminnot ovat jäsenhankinta, uusien liittojen yhdistäminen federaatioihin, koulutusohjelman toteuttaminen, tutkimus (tuotantoketjut) ja sosiaaliturvakampanja.

Perusongelmana on työlainsäädännön ja työntekijöiden oikeuksien heikko toteuttaminen työpaikoilla. Jotta näihin ongelmiin voidaan vaikuttaa tehokkaammin kansallisella tasolla, tulee ammattiliittojen tehdä enemmän suunnitelmallista yhteistyötä ja aktiivisesti hakea mahdollisuuksia yhdistyä suuremmiksi liitoiksi. Tämä hanke edistää kahden hiljattain perustetun tekstiilialan federaation yhteistyötä, ja kasvattaa niiden jäsenmääriä rekrytoimalla, liittämällä uusia liittoja federaatioihin, sekä toteuttamalla koulutusohjelma ja sosiaaliturva-kampanja. Työoloja parannetaan perustettavien työsuojelukomiteoiden ja kouluttajien avulla.

Hanke mobilisoi tuhansia tekstiilityöntekijöitä ja valistaa heitä työoikeuksista. Rekrytoinnin odotetaan kasvattavan molempien liittojen jäsenmääriä 10000 uudella jäsenellä. Ainakin 10 uuden tekstiililiiton odotetaan liittyvän federaatioihin tuoden arviolta 10000 jäsentä. Nämä tulevat kasvattamaan neuvotteluvoimaa siten, että ainakin 3000 jäsentä voi rekisteröityä sosiaaliturvan piiriin ja saa eläke-edun. Lisäksi ainakin 10000 jäsenen palkkoihin kyetään neuvottelemaan 10 % kasvu. Punjabin provinssissa saavutetaan läpimurto ja hallitus hyväksyy kotona työtätekevien työtä ohjaavat säädökset. Molempiin federaatioihin perustetaan työsuojelukomiteat ja työsuojelukouluttajat koulutetaan.

Hankkeesta hyötyvät tekstiilialan työntekijät, ja erityisesti kotona työtätekevät naiset. Hyötyjinä ovat myös tekstiilialan federaatiot, jotka saavat uusia jäseniä, aktiiveja ja lisää koulutettuja johtajia ja työsuojelukouluttajia.

Hanketta koordinoi Labour Education Foundation (LEF) ja päätoteuttajia ovat kotona työtätekevien liitto (PHBWF) ja tekstiilityöntekijöiden federaatio (TPGWF) ja LEF.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.