Liittoverkostot kaivosalalla Latinalaisessa Amerikassa

Maat: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Kolumbia, Ecuador, Meksiko, Peru, Uruguay ja Dominikaaninen tasavalta
Kumppani: IndustriALL Global Union
Kotimaiset kumppanit: Metalliiitto, Ammattiliitto Pro, TEAM
Kesto: 2017 (2014–2016)
Hankenumero: 3353

Kaivosalan suomalais-ruotsalaisessa yhteishankkeessa on parannettu kaivosalan työntekijöiden työoloja ja neuvotteluasemaa Latinalaisessa Amerikassa vuosina 2014–2016. Työntekijöiden järjestäytymistä on vahvistettu luomalla ammattiliittojen verkostot kahteen kaivosalan monikansallisessa yritykseen (Glencore ja Anglo American). Yhteistyö osoittautui menestyksekkääksi ja yhteinen strateginen suunnittelu, kokemusten vaihto ja kampanjointi lisääntyivät liittojen välillä. 

Kaivosalan liittojen yhteistyötä ja osaamista vahvistettiin, jotta ne pystyvät vaikuttamaan kaivosalan yrityksiin, hallitusten luonnonvarapolitiikkaan sekä kaivosalan työntekijöitä koskeviin päätöksiin.

Jatkohankkeessa vuonna 2017 suunnitellaan tulevaa kehitysyhteistyöohjelmaa. Keskeiset elementit jatkuvat samoina, paitsi että toinen kohdeyritys on Anglo Americanin sijaan BHP Billiton. Anglo American on vetäytymässä Latinalaisesta Amerikasta, joten sen työntekijöihin keskittyminen ei ole enää strategisesti kannattavaa. SASKin tukea kohdennetaan yhä enemmän Kolumbiaan.

Kaivosala on merkittävä toimiala Latinalaisessa Amerikassa sekä työllistäjänä että viennin kannalta. Työtä tehdään äärimmäisen vaarallisissa oloissa, työturvallisuudessa on lukuisia puutteita ja alan sääntely on lapsenkengissä. Pääosa toimijoista on suuria monikansallisia yrityksiä, jotka saavat toimintaansa verohelpotuksia kohdemaissa ja joiden tuotot valuvat sijoittajien taskuun. Näin ollen rajat ylittävä liittoyhteistyö on tärkeää. Myös viime vuosina nähty kaivosteollisuuden raaka-aineiden hintojen romahtaminen aiheuttaa paineita sekä yrityksille että työntekijöille.

Hankkeen tavoitteena on, että järjestäytymisaste nousee, työehtosopimusten laatu paranee hyvien sopimusmallien jakamisen myötä, kaivosten sulkemisten aiheuttamat vauriot työntekijöille minimoidaan ja  ILO 176 sopimuksen (työturvallisuus kaivoksissa) ratifiointiin saadaan näkyvyyttä.

Hankkeesta hyötyvät kaivosalan työntekijät erityisesti kahdessa kohdeyrityksessä.

Hankkeen toteuttaa teollisuustyöntekijöiden kattojärjestö IndustriALL yhteistyössä jäsenliittojensa kanssa.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.