Turvatyöläisten edunvalvonta

Maa: Kolumbia
Kumppanit: UNI Global Union
Kotimainen kumppani: Palvelualojen ammattiliitto PAM
Kesto: 2017 (2013–2016)
Hankenumero: 3707 (ent. 3705 ja 3701)

Hankkeessa vahvistetaan yksityisen turva- ja vartiointialan ammattiliittojen edunvalvontakykyä ja parannetaan alan työntekijöiden työolosuhteita Kolumbiassa.

Yksityisten palvelualojen työntekijät erityisesti turva-alalla ovat Latinalaisen Amerikan heikoimmin järjestäytyneitä. Sektori on suhteellisen uusi eikä vahvoja työntekijäjärjestöjä tai ay-kulttuuria ole ehtinyt kehittyä. Alan palkat eivät riitä elättämään työntekijöiden perheitä ja työhön liittyy suuria työturvallisuusriskejä (erityisesti arvokuljetuksissa ja pankeissa, mutta myös supermarketeissa ja yövartioinnissa työskenteleville). Monet työskentelevät yksin, mikä heikentää järjestäytymistä ja omien oikeuksien tuntemusta.

Liittokenttä on hajanainen ja vuokratyön kasvava määrä vaikeuttaa entisestään liittojen toimintaa ja yhtenäisyyttä. Työnantajien ay-vastaisuus on voimakasta, joka johtuu usein pelosta, että ammattiliittojen vaatimusten takia palkat nousevat. Alhainen palkkaus on tärkein valtti alan yrityksille niiden keskinäisessä kilpailussa.

Hanke vahvistaa alan ammattiliittojen kykyä valvoa kansainvälisten raamisopimusten ja kansallisen sekä kansainvälisen lainsäädännön noudattamista sekä tukee Kolumbian liittokentän yhtenäisyyttä ja edistää sosiaalidialogia yritysten ja Kolumbian hallituksen kanssa.

Hankkeen loppuun mennessä on luotu Prosegur-yrityksen ammattiliittojen alueellinen verkosto ja vahvistettu Securitasin, G4S:n ja Brinksin liittoverkostoja. Lisäksi Kolumbian turva-alan liitot ovat laatineet yhteisen toimintasuunnitelman ja työehtosopimustietokannan sekä liittojen asiantuntemus muun muassa työehtosopimusneuvotteluista ja työelämän perusoikeuksista on parantunut.

Hankkeesta hyötyvät yksityisen turva- ja vartiointialan liittojen aktiivit. Epäsuorasti hankkeen tulokset voivat hyödyttää jopa 51 800 alan työntekijää Kolumbiassa.

Hankkeen toteuttaa palvelualojen kansainvälinen ammattiliitto UNI Global Union yhteistyössä yksityisen turva-alan jäsenliittojensa kanssa.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.