Työsyrjintä ja haavoittuvien ryhmien ay-oikeudet

Maa: Kolumbia
Kumppani: Escuela Nacional Sindical (ENS) 
Kesto: 2015–2017
Kotimainen kumppani: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Hankenumero: 3019

Hankkeessa vahvistetaan työmarkkinoiden haavoittuvien ihmisryhmien kykyä vaikuttaa työoikeuksiinsa ja puolustaa ihmisarvoista työtä. Lisäksi laaditaan selvitykset työoloista ja haavoittuviin ryhmiin kohdistuvista haasteista sekä luodaan strategia heidän oikeuksiensa vahvistamiseksi.

Syrjintä on yleistä Kolumbian työmarkkinoilla muun muassa etnisen taustan, ihonvärin, sukupuolisen suuntautumisen ja iän perusteella. Tiettyjen ryhmien kuten afrokolumbialaisten, maaseudulla asuvien, naisten ja nuorten parissa epätyypilliset työsuhteet, alipalkkaus ja riisto ovat huomattavasti yleisempiä kuin muun väestön keskuudessa.

Syrjintä jää usein näkymättömäksi, osittain siksi etteivät nämä ryhmät yleensä itse pysty vaikuttamaan tilanteeseen ja vaatimaan oikeuksiaan. Hanke pyrkii vastaamaan haasteeseen tuomalla esiin näiden unohdettujen ryhmien työ- ja ay-oikeuksia ja vahvistamalla heidän järjestäytymistään.

Hankkeen seurauksena kohderyhmien tilanne ja haasteet työmarkkinoilla ja ay-liikkeessä tunnetaan paremmin, heillä on strateginen suunnitelma oikeuksiensa edistämiseksi ja ryhmien järjestäytyminen ammattiliittoihin vahvistuu.

Vuonna 2017 toteutetaan lisäksi vuoden mittainen mentorointi- ja vaihto-ohjelma kolumbialaisten ja ecuadorilaisten tutkijoiden ja/tai kouluttajien kesken. Tarkoitus on syventää Kolumbian ENSin ja Ecuadorin ay-koulutus- ja -tutkimuskeskuksen ENSecin yhteistyötä ja vahvistaa kouluttajien kouluttamista, strategista suunnittelua ja tutkimuskapasiteettia. Ecuadorin ENSec hyötyy kolumbialaisten kollegojensa kokemuksesta ja osaamisesta, kun taas Kolumbian ENS vahvistaa alueellisia verkostojaan ja systematisoi myös omia vahvuusalueitaan.

Hankkeesta hyötyvät työmarkkinoiden erittyisen haavoittuvat ihmisryhmät kuten kotiapulaiset, maatyöläiset ja nuoret.

Hankkeen toteuttaa kolumbialainen tutkimus- ja koulutuskeskus Escuela Nacional Sindical (ENS), joka on SASKin pitkäaikainen yhteistyökumppani. 

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.