Naisten ja nuorten lukutaito- ja ammatillinen koulutus Haitilla

Maa: Haiti
Kumppanit: Naisverkosto Renafanm (Rezo Nasyonal Fanm) sekä tutkimus- ja koulutuskeskus CPB (Centre Petión Bolívar)
Kesto: 2015–2017 (2002–2014)
Kotimaiset kumppanit: Nenäpäivä-säätiö ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Hankenumero: 3017 (ent. 3002/3009)

Hankkeessa vahvistetaan haitilaisten naisten ja nuorten koulutustasoa ja sitä kautta mahdollisuuksia työllistyä ja taata toimeentulo lapsilleen ja perheelleen.

Haitissa lukutaidottomuus on yleistä erityisesti naisten keskuudessa ja vaikeuttaa vähäisiäkin työllistymisen mahdollisuuksia ja rajoittaa yhteiskunnallista osallistumista. Köyhillä nuorilla ei ole mahdollisuuksia opiskella itselleen ammattia, jonka avulla he voisivat työllistyä ja elättää itsensä. Hankkeen puitteissa koulutetaan naisia lukemaan ja kirjoittamaan. Nuorille tarjotaan perustason ammatillista koulutusta. Lisäksi hanke vahvistaa naisverkosto RENAFANMin toimintaa ja omavaraisuutta, jotta se voi eri tavoin edistää naisten yhteiskunnallista osallistumista ja tarjota toimintaa ja palveluita niitä tarvitseville nuorille ja naisille.

Hankkeen aikana Haitissa vähintään 720 nuorta osallistuu ammatilliseen koulutukseen, mikä auttaa heitä työllistymään. Koulutusaloja ovat ompelu, sähkö- ja putkityöt, rakennus sekä leivonta ja ruoanlaitto, jotka naisverkosto RENAFANM on arvioinut kaikkein tarpeellisimmiksi ja eniten työllistymistä tukeviksi aloiksi. Hankkeen toisena tuloksena on, että vähintään 1 200 naista ja miestä oppii lukemaan ja kirjoittamaan ja kasvattaa samalla tietämystään lisääntymisterveydessä, osuustoiminnassa ja ympäristökysymyksissä.

Hankkeen suoria hyödynsaajia ovat ne 720 nuorta, jotka hankkeen ansiosta saavat perustason ammatillisen koulutuksen ja ne vähintään 1200 naista ja miestä, jotka oppivat hankkeen ansiosta lukemaan ja kirjoittamaan. Välillisesti hanke hyödyttää kaikkia niitä noin 8 000:ta naista perheineen, jotka kuuluvat RENAFANM-verkostoon.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.