Kotiapulaisten oikeuksien vahvistaminen

Maa: Ecuador
Kumppani: Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar (ATRH)
Kesto: 2015–2017
Kotimaiset kumppanit: Nenäpäivä-säätiö sekä Julkis- ja Yksityisalojen Toimihenkilöliitto Jyty
Hankenumero: 3016

Hankkeessa parannetaan Ecuadorin kotiapulaisten kykyä puolustaa ja vaatia oikeuksiaan sekä valmistetaan heitä toimimaan kotiapulaisten aseman kohentamiseksi yhteiskunnassa.

Yksi suurimmista haasteista on kotiapulaisten tietämättömyys omista oikeuksistaan ja kykenemättömyys puolustaa itseään työnantajan mielivaltaa vastaan. Se johtuu usein matalasta koulutustasosta ja heikoista perustiedoista. Hanke voimaannuttaa nuoria kotiapulaisena työskenteleviä tyttöjä ja poikia tuntemaan omat lailliset oikeutensa ja puolustamaan niitä kotiapulaisten ATRH-liiton avustuksella.

Hanke vahvistaa kotiapulaisten työn arvostusta sekä pyrkii nostamaan heidän profiiliaan työntekijöinä. Tavoitteena on”ammattimaistaa" kotiapulaisten tekemä työ, joka usein jää yhteiskunnassa näkymättömiin.

Hankkeen toiminnot koostuvat koulutuksesta, oikeustietoisuuden levittämisestä, jäsenhankinnasta, vaikuttamistyöstä viranomaisten suuntaan. Lisäksi tarjotaan lakiapua kotiapulaisille heidän kohdatessaan ongelmatilanteita työnantajansa kanssa.

Hankkeen tuloksena kotiapulaiset kuuden eri provinssin alueella (Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Jipijapa ja Machala) tulevat tietoisiksi omista oikeuksistaan työntekijöinä. Liiton nuoret aktiivit tuntevat ja osaavat käyttää hyväkseen koulutuksen tarjoamaa tietoa muun muassa ay-oikeuksista, työlainsäädännöstä, sosiaaliturvasta, työturvallisuudesta ja viranomaistoiminnasta. Kotiapulaisten ATRH-liiton jäsenmäärä on kasvanut ja liitto on vahvistunut kansallisen tason toimijana sekä edunvalvojana. Myös työnantajien ja suuren yleisön tietoisuus kotiapulaisten oikeuksista on kasvanut.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.