Keskusjärjestöjen yhteistyön tukeminen ja kapasiteetin vahvistaminen

Maa: Nepal
Kumppanit: sopimuskumppanit ITUC NAC (Nepalese Affiliates Council) ja keskusjärjestöt ANTUF, NTUC ja GEFONT, koordinointielin Joint Trade Union Coordination Centre (JTUCC)
Kesto: 2017 (2014–2016)
Kotimainen kumppani: SAK
Hankenumero: 4019

Hankekauden päätoiminto on tutkimus. Keskusjärjestöt tekevät tutkimuksen minimipalkka- ja TES-neuvottelukäytännöistä työpaikkatasolla. Tutkimuksen tulokset auttavat keskusjärjestöjä suunnittelemaan tehokkaan minimipalkkojen kohentamiseen tähtäävän kampanjan ja sitä seuraavan neuvottelukierroksen neuvottelustrategian. Keskusjärjestöillä on omat vahvuutensa: ANTUF on tehokas mobilisoimaan isoja työntekijäryhmiä, GEFONT on tunnettu ammattimaisesta liittotoiminnastaan ja NTUC vaalii hyvin demokraattisia periaatteita. Hankkeen toinen toiminto liittyy kunkin järjestön sisäiseen kehittämiseen. 

On tärkeää kehittää liittojen yhteistyötä, parantaa niiden sisäisiä heikkouksia ja vahvistaa neuvotteluasemaa esimerkiksi minimipalkkaprosessissa, jotta ne voisivat jatkaa orastavaa yhteistyötä yhdenvertaisesti ja tuloksellisesti. 

Hankkeen välittöminä tuloksina odotetaan, että järjestöt pystyvät paremmin edistämään tärkeinä pitämiään asioita ja sitä kautta parantamaan Nepalin työelämää. JTUCC pystyy edistämään tehokkaammin kunnon työn periaatteita, minimipalkkatason nousua tutkitun tiedon nojalla ja työsuojeluprovisioiden sisällyttämistä perustuslakiin. ANTUF saa kehitettyä talous- ja hallintokäytäntöjään sekä koulutettua 30 osaavaa jäsenhankkijaa. NTUC vahvistaa johdon viestintätaitoja ja tehostaa jäsenhankintaa nuorten keskuudessa. GEFONT rohkaisee, kouluttaa ja rekrytoi enemmän naisia liittotoimintaansa.

Hankkeesta hyötyvät keskusliitot, ay-aktiivit ja -johtajat sekä lopulta tavalliset työntekijät.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.