Myanmarin puu-, metsä- ja rakennusalan tehostettu järjestäminen

Maa: Myanmar
Kumppanit: Building and Woodworkers' International (BWI) ja Building ja Wood Workers’ Federation of Myanmar (BWFM)
Kotimaiset kumppanit: Puuliitto, Rakennusliitto ja Ammattiliitto Pro
Kesto: 2017 (2013–2016)
Hankenumero: 4112 (ent. 4108)

Lupaavasti alkanut puu- ja metsäalan yhteistyö Myanmarissa laajenee koskemaan laajemmin myös rakennusalaa. Myös rakennustyöntekijöiden järjestäytymistä tuettiin edellisessäkin hankevaiheessa metsä- ja puunjalostusväen lisäksi jossain määrin, mutta vuoden 2017 aikana kartoitetaan tarkemmin kasvavan rakennusalan mahdollisuuksia tuoda liitolle kasvua.

Diktatuurin aikainen pelon kulttuuri väistyy Myanmarissa pienin askelin. Ammattiyhdistysliike on avainasemassa, kun kansalaiset rohkaistuvat puolustamaan perusoikeuksiaan kohti demokratiaa pyrkivässä valtiossa. Hankkeessa jatkaetaan jäsenhankintaa, perusoikeuskoulutusta ja yritystason järjestämistä. Tarkoitus on myös saada aikaan vähintään viisi yritystason työehtosopimusta ja parantaa työsuojelua.

Myanmarin työntekijät elävät köyhyydessä samaan aikaan, kun investoinnit maahan kasvavat ja työpaikkoja syntyy runsaasti. Ihmisten koulutus- ja ammattitaitotaso on matala ja työmarkkina-asema heikko eivätkä työntekijät tunne oikeuksiaan.

Liiton vahvistumisen myötä sen neuvotteluasema paranee ja sopimustoiminnalla saadaan aikaan parempia palkkoja ja työsuojelutoimia. Rakennusalan yritysten ja niiden työolojen parempi tuntemus antaa pohjan pitemmän aikavälin hanketyön suunnittelulle.

Hankkeesta hyötyvät koulutettavat liittoaktiivit ja -johtajat, perusoikeutensa tuntemaan oppivat jäsenet sekä työehtosopimusten ja työsuojelutoimien piiriin pääsevät työntekijät.

Hankkeen toteuttaa rakennusalan ammattiliittojen kansainvälinen kattojärjestö BWI ja sen myanmarilainen jäsenliitto.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.