Järjestäytyminen Intian teräs-, kaivos- ja energiantuotantoaloilla

Maa: Intia
Kumppani: IndustriALL Global Union
Kotimaiset kumppanit: Ammattiliitto Pro ja Metallityöväen Liitto
Kesto: arvionti 2017 (hankekaudet 2010–2016)
Hankenumero: 4356 (ent. 4353)

Hanke kehittää teräs-, kaivos- ja energia-alojen liittojen välistä yhteistyötä ja kapasiteettia, jotta ne voivat edistää omien alojensa työntekijöiden työ- ja elinolosuhteita viidessä Intian osavaltiossa.

Alan ammattiliittojen yhteistyö Intiassa oli pitkään minimaalista ja alojen järjestäytymisaste matala. Työoikeuksien loukkaukset ovat tavallisia varsinkin kaivosalalla. Hanke nostaa järjestäytymisastetta ja lisää liittojen yhteistyötä merkittävästi, jotta ne voivat ajaa ja suojella työntekijöiden intressejä paremmin.

Liittojen kyky toimia jäsenhankinnassa, työsuojelun edistämisessä, kollektiivisessa sopimisessa ja riitojen ratkaisussa tehostuu. Konkreettisemmin 2014–2016 hankkeessa tavoitellaan 35 000 uutta jäsentä liittoihin, pysyvää ammattitaitoista jäsenhankkijoiden tiimiä (252 aktiivia), ay-kouluttajien tiimiä (84 kouluttajaa), toimivia työsuojelukomiteoita ja 84 työsuojelukouluttajaa. Osavaltioiden ay-rakenteet vahvistuvat ja muuttuvat omarahoitteisiksi.

Hyödynsaajia ovat teräs-, kaivos- ja energia-alojen vakituiset ja määräaikaiset työntekijät sekä toimihenkilöt. Hankkeesta hyötyvät myös IndustriALLin intialaisten jäsenliittojen jäsenhankintavastaavat, kouluttajat, työsuojeluvastaavat, työpaikkojen liittoedustajat, aktiivit ja johto Orissan, Jharkhandin ja Chattisgarhin, Maharastran ja Andhra Pradeshin osavaltioissa.

Päätoteuttajia ovat alan kansainvälinen ammattiliitto IndustriALL Global Union ja sen intialaiset jäsenjärjestöt.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.