Filippiinien metallityöväenliiton vahvistaminen

Maa: Filippiinit
Kumppani: Philippine Metalworkers Alliance (PMA)
Kotimainen kumppani: Metallityöväen Liitto, Insinööriliitto IL
Kesto: 2015–2017
Hankenumero: 4021

Hankkeella vahvistetaan Filippiinien metallityöväen ammattiliittoa (PMA) jäsenmääriä kasvattamalla, liiton jäsenmaksuperintää tehostamalla ja koulutustoimintaa laajentamalla.

Hankekauden aikana PMA hankkii uusia yrityskohtaisia ammattiliittoja jäsenikseen ja muodostaa auto-, sähkökaapeli-, elektroniikka- ja rauta- sekä terästeollisuuteen neljä toimikuntaa, joiden tehtävänä on tehostaa sektorikohtaista järjestämistä, edunvalvontaa ja koulutustoimintaa. PMA:n johtajien ja toimitsijoiden valmiuksia kehitetään erilaisilla koulutuksilla ja jäsenliittojen toimintaa tehostetaan ja vakautetaan toimialakohtaisilla jäsentapahtumilla ja koulutuksilla. Myös PMA:n taloudellista kestävyyttä parannetaan tehostamalla jäsenmaksuperintää ja siirtymällä prosenttiperustaiseen jäsenmaksujärjestelmään.

Ay-toiminta Filippiineillä on erittäin vaikeaa, sillä yrityskohtaisen ammattiliiton perustaminen on lainsäädännöllisesti hyvin raskas ja hidas prosessi, joka vie suuresti ammattiliittojen resursseja. PMA:n järjestöllinen kyky vastata toimiala- ja työpaikkakohtaisiin ongelmiin erittäin vaativassa toimintaympäristössä on heikko. Liitolla ei yksinkertaisesti ole riittävästi osaavia toimitsijoita tekemään edunvalvontaa, jäsenhankintaa ja kouluttamaan jäsenistöä ja luottamushenkilöitä.

Välittöminä tuloksina odotetaan PMA:n jäsenmäärien ja jäsenliittojen kasvua (14 uutta yrityskohtaista ammattiliittoa, yhteensä 10 000 uutta henkilöjäsentä). Liiton aktiivien ja johtajien tietotaso kasvaa koulutusten seurauksena. Lisäksi PMA:n taloudellinen tilanne parantuu jäsenmäärän kasvun ja tehostuvan jäsenmaksujen perinnän myötä.

Hankkeesta hyötyvät PMA:n jäsenet, aktiivit ja johtajat.

Hankkeen toteuttaa Philippine Metalworkers Alliance (PMA), joka edustaa 7 000:ta metallisektorin työntekijää auto-, elektroniikka-, sähkökaapeli-, rauta- ja teräs- sekä laivanrakennusteollisuudessa.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.