Kampanja julkisen alan perusoikeuksien toteutumiseksi Filippiineillä

Maa: Filippiinit
Kumppanit: Public Services International PSI ja sen 8 jäsenliittoa
Kotimaiset kumppanit: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Palkansaajajärjestö Pardia
Kesto: 2017 (2013–2016)
Hankenumero: 4609

Vuosina 2013–2015 PSI, sen jäsenliitot ja SASK toteuttivat julkisen alan järjestäytymisen ja sopimusoikeuksien ratifiointihankkeen Filippiineillä. Hanke onnistui saattamaan ratifiointiprosessin lähes onnelliseen päätökseen – vain presidentin allekirjoitus jäi uupumaan. PSI jäsenliittoineen ja SASK ovat arvioineet edellisen hankkeen ja käydyn ratifiointikampanjan, ja nyt esitetty hanke pohjautuu aikaisempiin kokemuksiin ja opittuihin asioihin. Usko ratifioinnin läpiviemiseen Filippiinien uuden hallinnon kanssa on vahva. Siksi on perusteltua aloittaa uusi vaikuttamiskampanja ja päivittää vaikuttamisstrategia.

Filippiinien julkisen alan työntekijöiden edunvalvonta on hyvin vaikeaa, sillä heillä on rajoitetut ja lähes olemattomat järjestäytymisoikeudet. Paikallisilla liitoilla ei myöskään ole valtionhallinnon virallista tunnustusta olla neuvottelukumppani, minkä seurauksena TES-neuvottelut ovat usein mahdottomia. Valtionhallinnon ja julkisten palveluiden ulkoistamisen seurauksena julkisen alan työntekijöiden asema ja oikeudet heikkenevät ja ilman virallista tunnustusta työtaistelu- ja sopimustoiminta ovat tehottomia sekä laittomia.

Julkisen alan liitot järjestäytyvät uuden vaikuttamiskampanjan strategian valmistamiseen. Erilaisilla koulutuksilla vahvistetaan liittojen vaikuttamiskykyä ja vaikuttamismateriaalien laatua. Lainopillista ja teknistä tukea saadaan asiantuntijoilta. Ensisijainen tavoite on saada C-151 (Julkisen alan järjestäytymisoikeuden suojelu ja palvelusuhteen ehtojen määräämis-menettely) ratifioitua, ja kun tämä näyttää toteutuvan, edistetään asiantuntijoiden tuella täytäntöönpanosäännösten ja määräysten säätämistä.

Hankkeen aikana vahvistuneista vaikuttamistaidoista hyötyvät julkisen alan liitot ja alan työntekijät. Kun C-151 on ratifioitu, ja täytäntöönpanosäännöt ja määräykset on säädetty, julkisen alan työntekijöiden oikeudet ja asema työmarkkinoilla paranevat merkittävästi kaikkialla Filippiineillä.

Julkisen alan oikeuksien kyseessä ollessa, hankkeen toteuttaa luonnollisesti PSI ja sen jäsenliitot.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.