Kaivosyhteisöjen naiset ja lapset

Maa: Ghana
Kumppanit: Mine Workers' Wives Association (MWA) ja Ghana Mine Workers' Union (GMWU)
Kotimaiset kumppanit: Nenäpäivä-säätiö, Metallityöväen liitto ja Specia
Kesto: 2014–2017
Hankenumero: 2024

Hankkeen tavoitteena on naisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman paraneminen Obuasin ja Tarkwan kaivoskaupungeissa ja sitä kautta perheiden ja koko yhteisön hyvinvoinnin ja elämänlaadun koheneminen.

Kaivosyhteisöissä on työpaikkojen olemassaolosta huolimatta yleisesti matalat tulot ja korkea hintataso, sillä suurimmassa osassa perheitä mies on ainoa rahan ansaitsija. Useimmilla kaivosmiesten vaimoilla on hyvin vähän koulutusta, ei juuri lainkaan ammattitaitoa eikä siten mahdollisuuksia myöskään työn saantiin, yrittäjyyteen tai muuhun taloudelliseen toimintaan.

Vastuu koko perheen elättämisestä lankeaa miehelle, minkä vuoksi miehet yleensä kontrolloivat perheen resursseja, eivätkä suinkaan välttämättä aina vaimojensa ja lastensa eduksi. Tämä johtaa naisten ja lasten huonoon elämänlaatuun, heikkoon ravitsemukseen ja osin sen seurauksena heikkoon koulumenestykseen tai koulun keskeytykseen ja lapsityöhön, teiniraskauksiin ja naisten rajalliseen perhesuunnittelua koskevaan päätäntävaltaan. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat sekä naisten että lasten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.

Ghanan Obuasin kaivosmiesten vaimojen yhdistys tekee hankkeen avulla jäsenhankintaa, tavoitteena saada muutamia satoja uusia jäseniä. Tarkoituksena on myös, että naiset oppivat luku- ja kirjoitustaitoja sekä pienyrittäjyysosaamista koulutuksen, neuvonnan ja seurannan avulla. Lisäksi yhdistys panostaa perheiden hyvinvointiin terveyskasvatuksella, ja perhe-elämään, itseluottamuksen kehittämiseen ja elämänhallintaan paneutuvien vertaistukiryhmien toiminnalla.

Lisäämällä naisten itseluottamusta ja konkreettista omaa elämänhallintaa pyritään tukemaan heidän aktiivisempaa rooliaan perheissä ja koko seudun elämänlaadun parantamisessa. Hyödynsaajina ovat ensisijaisesti hankkeen avulla voimautetut naiset ja välillisesti heidän perheensä ja koko yhteisö.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.