Vahva elintarvike-, majoitus- ja ravitsemusalojen liitto Ghanassa

Maa: Ghana
Kumppani: Industrial and Commercial Workers' Union ICU
Kesto: 2015–2017 (pilotti 2013–2014)
Kotimaiset kumppanit: Palvelualojen Ammattiliitto PAM ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Hankenumero: 2017

Pilottivaiheen aikana tehtyä työsuojelukartoitusta hyödynnetään koulutusmateriaalina ja työpaikka-/yrityskohtaisten työsuojelutoimikuntien työkaluna sekä käytetään uutta koulutuskäsikirjaa perustason ay-koulutuksissa. Sopimusneuvottelu- ja työriitojen ratkaisutaitoja parannetaan. Uusia jäseniä hankitaan painottaen ensimmäisen hankevuoden aikana helpoiten organisoitavia virallisia monikansallisia ja paikallisia yrityksiä ja siirtyen toisena ja kolmantena vuonna vaikeampien perheyritysten ja muiden pienten paikallisten firmojen pariin.

Hankkeeseen sisältyy myös etelä-etelä-pohjoinen -vaihtoelementti, jossa ICU:n lisäksi ovat mukana Mosambikin matkailualan liitto SINTIHOTS hanke 2022, Mosambikin elintarviketyöläisten liitto SINTIAB hanke 2027 sekä Suomen SEL ja PAM.

Liiton perusrakenteet ovat kunnossa ja se on tunnustettu neuvottelukumppani elintarvike-, hotelli- ja ravintola-aloilla, mutta sen järjestöllinen kapasiteetti ei silti vielä riitä tehokkaaseen edunvalvontatyöhön ja jäsenpalveluihin. Myös jäsenhankinta on haasteellista, etenkin pienissä ja keskisuurissa paikallisissa yrityksissä, joten suuri joukko työntekijöitä on edunvalvonnan ulkopuolella. Jäsenmäärän kasvu, neuvottelu- ja työriitojen ratkaisutaitojen kehittäminen sekä työsuojelutoiminnan parantaminen ovat ne odotetut vaikutukset, joiden avulla hanketoiminta vahvistaa työntekijöiden oikeuksien turvaamista.

Työsuojelun parantamisen myötä tapaturmien määrän odotetaan laskevan ja työntekijöiden terveydentilan yleisesti parantuvan. Työntekijöiden oikeustietoisuus ja aktiivisuus liitossa kasvaa peruskoulutuksen avulla. Liitto neuvottelee uusia ja parempia yrityskohtaisia työehtosopimuksia ja ratkoo jäsenistön työriitoja entistä tehokkaammin. Jäsenmäärä kasvaa muutamilla tuhansilla hankekauden aikana ja kasvu tuo liitolle lisää voimaa ja kattavuutta. Kolmen maan välisen vaihto-ohjelman avulla liitto saa uudenlaista oppia muiden kokemuksista ja ideoita toiminnan kehittämiseksi.

Toiminnasta hyötyvät ghanalaiset elintarviketeollisuuden sekä hotelli- ja ravintola-alan työntekijät vahvistuneen liittonsa avulla.

Hankkeen toteuttaa Industrial and Commercial Workers' Union ICU. Se on monialaliitto, jonka piiriin kuuluvat elintarviketeollisuus sekä hotelli- ja ravintola-ala. Liiton jäsenmäärä on kaikkiaan noin 60 000, joista näiden alojen työntekijöitä on noin neljännes ja kasvupotentiaalia on vähintään saman verran.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.