Oikeutta kotitaloustyöntekijöille

Maa: Mosambik
Kumppani: Mosambikin kotitaloustyöntekijöiden liitto Sindicato Nacional dos Empregados Domésticos (SINED)
Kotimaiset kumppanit: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Kesto: 2016–2018 (pilottikausi 2015)
Hankenumero: 2026

Hankkeessa koulutetaan Mosambikin kotitaloustyöntekijöiden liiton SINEDin aktiiveja ja johtoa sekä hankitaan liitolle uusia jäseniä. Lisäksi kampanjoidaan kotiapulaisten oikeuksista, selvitetään heidän sosiaaliturvaansa liittyviä haasteita sekä vaikutetaan maan hallitukseen alan sosiaaliturvalainsäädännön kehittämiseksi.

Hankkeen tuloksena Mosambikin kotiapulaisten tietoisuus oikeuksistaan ja heidän työolonsa paranevat. Ammattiliitto vahvistuu 1500 uudella jäsenellä ja saa läpi uudistuksia kotitaloustyöntekijöiden sosiaaliturvalainsäädännössä. Hankkeessa tiedotetaan myös vuonna 2011 hyväksytyn ILOn kotitaloustyötä koskevan yleissopimuksen 189 sisällöstä kotitaloustyöntekijöiden oikeuksien puolustamiseksi.

Kotiapulaiset työskentelevät pääosin epävirallisissa ja epävakaissa työsuhteissa ja päätyvät alalle usein siksi, ettei muuta työtä ole massatyöttömyyden oloissa tarjolla. Olosuhteista on vaikeaa tai mahdotonta valittaa, sillä kotiapulaiset saadaan helposti uskomaan työpaikan olevan työnantajan hyväntekeväisyysele.

Suurin osa alan työntekijöistä on nuoria naisia tai tyttöjä. He tekevät raskaita töitä pienellä ja epäsäännöllisellä palkalla – vailla arvostusta, ylityökorvauksia, lomia, kirjallisia sopimuksia tai sosiaaliturvaa. Tieto oikeuksista on vähäistä ja monet pelkäävät valittaa oloistaan vaikka kohtaisivat väkivaltaa tai muita loukkauksia, koska vaarana on työpaikan menettäminen.

Kotiapulaisten tarkkaa määrää ei tiedä kukaan, mutta liitolla on jäsenpotentiaalia SINEDin arvion mukaan ainakin 35 000. Alan työntekijämäärä näyttää kasvavan sitä mukaa, kun kotitaloustyötä käyttävä keski- ja yläluokka kasvaa ja toisaalta kouluttamattoman väestön työttömyys edelleen paisuu. Suuret tuloerot tuottavat siis kahden kerroksen työmarkkinoita, ja SINED on vielä 2 770 jäsenellään liian heikko uskottavaksi edunvalvojaksi.

Hankkeesta hyötyvät kotiapulaiset ja heidän perheensä. Kohderyhmään kuuluvat myös SINEDin aktiivit ja toimihenkilöt.

Hankekumppani on kotitaloustyöntekijöiden liitto SINED, jonka kanssa on toteutettu onnistunut pilottihanke vuonna 2015. Liitto on Mosambikin ay-keskusjärjestön OTM-CS:n ja kotitaloustyöntekijöiden kansainvälisen liiton IDWF:n jäsen.

Jaa tämä artikkeli

Työmme maailmalla

SASKin hanketoiminnan tavoite on vahvistaa kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantaa sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.